Selecteer een pagina

“Als je niet weet naar welke haven je vaart,

is geen enkele wind gunstig.”

 

– Seneca

Manuscriptanalyse fictie en non-fictie (incl. managementboeken)

 

Werkwijze:

 • Ik lees jouw manuscript grondig door en kom bij jou terug met een planning
 • Ik redigeer 3000 woorden van jouw manuscript op structuur, stijl, zinsbouw en spelling
 • We plannen een gesprek om mijn feedback samen te bespreken
 • Ik verwerk de besproken feedback in een leesrapport

Wat krijg je concreet van mij:

 1. Een door mij (digitaal) geredigeerd deel van jouw manuscript (3000 woorden)
 2. Een persoonlijk gesprek (via skype of in persoon)
 3. Een leesrapport met constructieve, concrete adviezen (3 – 5 pagina’s)

In het rapport besteed ik aandacht aan de volgende onderwerpen:

 • Perspectief en geloofwaardigheid (keuze/consistentie perspectief, feitelijke onjuistheden etc.)
 • Stijl en techniek (ritme, zinsbouw, woordgebruik, grammatica, spelfouten etc.)
 • Structuur (opbouw van manuscript, alinea’s, hoofdstukken etc.)
 • Unique selling points (wat maakt jouw verhaal onderscheidend, wat zijn de sterke punten)
 • Conclusie en tips

Daarnaast besteed ik extra aandacht aan jouw feedbackvragen.

Wat heb ik van jou nodig:

 • Je manuscript, digitaal en geprint
 • Jouw verhaal achter dit boek (zie hieronder voor details)
 • Korte samenvatting verhaal, beoogd genre, beschrijving belangrijkste personages
 • Iets over jezelf
 • Drie vragen waar je graag feedback op wilt krijgen

Om een goede analyse te kunnen maken, is het belangrijk te weten wat het verhaal is achter het boek:

 • Wat is voor jou de reden geweest om dit boek te gaan schrijven?
 • Voor wie is jouw verhaal bedoeld?
 • Wat wil je ermee bereiken?
 • Waarom vind je het belangrijk dat dit er komt?

De antwoorden op deze vragen geven een beeld van de intenties die je hebt met jouw boek.